Pomoč Strankam
ITR Servis na daljavo

Pomoč se izvaja s programom ITR TeamViewer – TeamViewer9 podpora na daljavo
IT Rešitve pomoč na daljavo – Teamviewer 9 Klikni prenesi in zaženi
ITR7 – rešitev za diagnozo uporabniškega računalnika za izvedbo del
Link za prenos ITR 7 Kontinent: itr7.itresitve.si

Splošni pogoji uporabe TeamViewerja in ITR7 diagnostičnega orodja
Izvajalec bo vzpostavil povezavo s stranko. Z naročilom podpore se stranka strinja z izvedbo podpore najmanj z zgornjimi orodji. Na sonvi dignoze in reševanja problema stranke e uporabi tudi druga potrebna orodja.
Naročnik izvajalec mora omogočiti dostop do potrebnih vsebin: nastavitev, programov in podatkov, ki so v lasti uporabnika. Izvajalec bo zaradi: podpore, diagnoze in pomoči uporabniku videl, pregledal, prenesel in obdelal v zaupnem razmerju uporabnik – izvajalec.
Beleženju in hranjenje podatkov o izvedenem delu: izvajalec bo shranil podatke o konkretnem delu: uporabljeni opremi, dnevu in trajanja povezave, ter vsa potrebna gradiva ali programe. Vse delo se beleži zaradi potrdila o opravljeniem delu ali snemanja dejanske podpore zaradi reševanja reklamacij, zaračunavanja ali izobraževanja.
Izvajanje storitve je možno na individualni ali pogodbeni osnovi
Vse izvedene storitve so plačljive.

Pogodbeno vzdrževanje
ITR support

    Želite da vsak vaš računalnik aktivno spremljamo in sprotno izboljšujemo delovanje posameznega računalnika?

Pogodbenim partnerjem omogočamo storitev in rešitev, ki samodejno skrbi za njihovo strojno opremo, izvajalca in stranko obvešča o dogodkih na njegovi strojni opremi.
Rešitev skrbi, da aktivno in redno nadziramo strankine računalnike, ki so predmet pogodbe.
Program izvaja dogovorjeni redni dnevni in tedenski pregled računalnika.
Rešitev lahko:
Pogleda stanje računalnika: preveri sistemska poročila in izvede potrebne posodobitve in optimizacije
Pregleda in obvešča o napakah na strojni opremi – napake trdega diska
Program se po nastavljenem urniku zažene:
Obvesti uporabnika, da bo izvajal pregled, uporabnik naj delo zaključi v 1 minuti ali prekliče pregled
med pregledom začasno zaklene računalnik pred uporabo s strani uporabnika
Izvedejo se test in pregled računalnika,
čiščenje začasnih datotek sistema
čiščenje definiranih vsebin brkljalnikov in drugih splošnih programov
Izvaja dodatne programe kot sta lahko ccleaner in disk defragment
Opcijsko izvede varnostno kopijo podatkov
Pošlje podrobno poročilo Vašemu skrbniku IT Reštive in uporabniku.

IT Rešitve – vaš posvni partner.