Ponujamo nabor poslovnih rešitev za pravne osebe.
Backup – izvajnje varnostnega kopiranja
Virtualizacija – virtualizacija delovnih računalnikov in strežnikov
migracija – preos obstoječega starega računlanika na novo strojno opremo.